News

"Getting out of Ourselves"

JAN 23

“Getting out of ourselves.”

"This is the first quote that struck me during the 10th PCNE. To know ourselves, we need to step out of our comfort zone without neglecting the presence of our Lord God. We should not forget the teachings of our Lord Jesus Christ, and the Saints who are truly blessed by our Lord God. In connection with that, Catholicism and the life of the Lord Jesus (as well as the saints) should be taught to the youth. We aim to forge ahead to renew Catholic education by integrating faith and holistic education, participating in Church initiatives, and committing to lifelong learning."

“Ang problema ay may iba’t ibang mukha.”

"Huwag nating huhusgahan ang ating kapwa. Malalaman lang natin ang pinagdadaanan ng ating kapwa kung tayo ay malalagay sa kanilang kinalalagyan. Anuman ang ating pinagdadaanan, ating tandaan na kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos. Kung dumating ang oras na wala tayong mapuntahan, magtungo tayo sa simbahan at idulog sa Diyos ang lahat."

"The day I got closer to Cardinal Tagle was one of the best days of my life. There are no words that can describe my feelings at that time. It was a great honor to get closer to Cardinal Tagle, and I felt truly blessed."

"At sa huli, iniwan ng PCNE ang isang marka sa aking puso at isipan, na nagpapahiwatig na mas marami pa tayong dapat pag-aralan mula sa simbahan. Sa pamamagitan nito, mas magiging malapit tayo sa Diyos at maisasabuhay ang mga natutunan nating aral, na sama-sama nating dadalhin patungo sa Kanya."

AMAR NANDWANI