News

Ang pakikipaglakbay ni Hesus sa atin.

JAN 23

Ang pakikipaglakbay ni Hesus sa atin.

Si Hesus na ating ligaya at pag-asa sa buhay. Sa ating paglalakbay na kasama ni Hesus ay kinakailangan nating magkaroon ng ugaling marunong makinig sa tawag ng Diyos at Espiritu Santo upang malaman natin na ang ating gagawin ay nasa tama, dahil ito ay pinag isipang mabuti at dinasalan.

Hindi tayo magiging malaya at maligaya sa gagawin nating paglalakbay kung hindi tayo magpapakumbaba. Makikita ang ating tatahakin na maayos at mapayapa sa ating paglalakbay bilang simbahan, at sa lahat ng na ating ginagalawan kung sama sama tayo. Halinang tumawid kasama ni Hesus patungo sa ating misyon. SALYA!

Sr. Pacita Legaspi, F.I.